Google le pjesen me te madhe te perdoruesve te ekspozuar ndaj hakerave.